Gruppövning i att gräva rätt.

Hamnar ni i en lavinolycka med begravda skidåkare är ni på studiebesök i helvetet. Under de minuter som följer kommer din grupp att bestämma över liv och död. Det är bråttom – ni har en kvart på er att få fram er begravda kamrat och skapa fria luftvägar. Sedan går kurvan för överlevnadschans brant utför. Tiden är för kort för att få hjälp utifrån, så ni måste kunna genomföra en räddning själva. Därför är det viktig att ni är snabba, synkade, tränade och har klart för er att den tyngsta fasen oftast är själva grävningen. För att kunna få upp någon snabbare än 15 minuter måste ni därför öva ofta. Nedan följer en effektiv modell för räddning, som är bra att öva in så att den sitter i ryggmärgen.

Fas A: Planera
Ta en minut och försök att få överblick över situationen. Då kommer resen av räddningen att bli mer strukturerad.

 • Utse ledare
  Räddningsaktionen blir mest effektiv om ni utser en ledare. Hen är personen med mest erfarenhet och bestämmer vem som söker, sondar och gräver.
 • Är det säkert?
  Först måste ni ta hänsyn till risken för nya laviner. Är det tillräckligt säkert att ge sig in i lavinområdet? Kan ni starta fler laviner?
 • Vem saknas?
  Innan ni börjar leta ska ni veta vem eller vilka ni letar efter. Detta är avgörande för ett effektivt sök.
 • Var sågs hen senast?
  Markera platsen hen sågs senast. Troligtvis ligger personen i fallinjen från denna punkt. Ser ni något? Hör ni något?
 • Larma
  Om ni vet var ni är, vem ni ska ringa och har mobiltäckning (glöm inte att lägga in lokalt nödnummer i mobilen) tar det bara några sekunder för ledaren att larma.
 • Slå om alla transceivers i sök.

Fas B: Sök
Syftet i sökfasen är att lokalisera offret med hjälp av transceiver. Söket är indelat i tre steg.

 • Signalsök
  Under signalsöket ligger fokus på att få upp en signal. Rör er i zick-zack över lavinkäglan med 40 meter mellan slagen. Under signalsöket ska ni hålla högsta möjliga fart. Rotera transceivern i en 8-formad rörelse vid örat för att öka chanserna att få in signal så snabbt som möjligt.
 • Grovsök
  När ni fått in signal övergår ni till grovsök. Syftet är att hitta offret inom 2 meter. Under grovsöket följer ni signalen in mot offret med hjälp av riktningspilar och avståndet på transceiverns skärm. Ni kommer att röra er längs linje en som ofta är bågformad. Vid 10 meters avstånd sänker ni farten och för sändaren närmare snön. Vid två meters avstånd övergår ni i finsök.
 • Finsök
  Syftet med finsöket är att hitta den exakta punkten där avståndet ner till offret är som minst. Det gör du genom att föra transceivern i ett kors framför dig. Börja rakt fram. Där transceivern får minsta utslag fortsätter du 90 grader ut åt någon av sidorna. Fortsätt tills du får minsta utslag, markera platsen tydligt och börja sonda. Under finsöket är det viktigt att inte vrida sändaren, utan låta den hela tiden ligga i samma position i handen och hela tiden arbeta med långsamma rörelser.
När lavinolyckan är framme. Efter planeringen: 1: Signalsök. 2: Grovsök. 3: Finsök. 4: Sonda. 5: Gräv.

Fas C: Sonda
Börja med att sonda vid platsen där du fått minsta utslag. Känner du inget där sondar du utåt i en växande spiral. Det ska vara 25 centimeter mellan varven. För att inte missa något är det viktigt att sonda vinkelrätt mot snön. När du har fått träff låter du sonden sitta kvar i hålet. Tänk på att du står uppe på offret – var försiktig så att du inte komprimerar hens eventuella luftficka.

Fas D: Gräv
Grävningen är den tunga delen av en räddning. Det som är viktigt är att så snabbt som möjligt lokalisera offrets ansikte för att kunna skapa fria luftvägar. Det har på senare år gjorts många undersökningar på vilket som är det snabbaste sättet att gräva. Generellt har man kommit fram till:

 • Använd sluttningen för att enklare få bort snön, så gräv alltid nedanför sonden och skyffla/paddla snön bakåt.
 • Ligger offret grundare än en meter gräver ni rakt ner utmed sonden.
 • Ligger offert djupare än en meter börjar man gräva en bit nedanför sonden (generellt brukar man säga 1,5 gånger offrets djup) för att sedan gräva in mot den.
 • Är man få grävare är det bra om man får en del snö åt sidorna innan man skyfflar/paddlar snön bakåt. Vid två grävare är det oftast bäst att den ena grävaren står bakom den andra. Den främre grävaren gräver rakt ner längs sonden, medan den bakre börjar gräva 1,5 gånger offrets djup från sonden.
 • Är man flera grävare står man i en v-formation på två led och skyfflar/paddlar snön bakåt mellan sig.
 • I den del av Lavinskolan som kräver ett medlemskap på Snösäker beskriver vi utförligt olika tekniker för att gräva så effektivt som möjligt vid olika antal grävare.
Bli snabbare och spar kraft med att gräva rätt.
Bli snabbare och spar kraft med att gräva rätt.

Vidare till nästa del i Lavinskolan.

Om Snösäker
Snösäker arbetar med kunskap för att hitta bra och säker snö. Vi sprider kunskapen genom böcker, Homeparty och sajten Snösäker.se. Genom att vara medlem på Snösäker får du bland annat full tillgång till de digitala kurserna Toppturskolan och Lavinskolan, men också över 400 beskrivningar till toppturer i Skandinavien.

Del A: Så funkar olika typer av laviner

Lavinskolan – Lär dig mer om vad en lavin är och hur den uppstår.
Gratis

Del B: Kör flackare än 30 grader – undvik laviner

Lavinskolan – Lär dig mer om hur lutningen påverkar lavinfaran.
Gratis

Del C: Så påverkar vind och väderstreck lavinfaran

Lavinskolan – Lär dig mer om svaga lager och vindtransport.
Gratis

Del D: Därför ökar nederbörd lavinfaran

Lavinskolan – Lär dig mer om hur regn och snöfall påverkar lavinfaran.
Gratis

Del E: Terrängfällor förvärrar konsekvenserna av en lavin

Lavinskolan – Lär dig mer om formationer som kan ge svåra följder.
Gratis

Del F: Så läser du lavinprognosen

Lavinskolan – Lär dig att läsa lavinprognoser gjorda av proffsen
Gratis

Del G: 7 tydliga tecken på lavinfara

Lavinskolan – Lär dig att se tecken på lavinfara.
Gratis

Del H: Människan orsakar de flesta lavinolyckorna

Lavinskolan – Lär dig mer om den mänskliga faktorn och gruppdynamik.
Gratis

Del I: Så hjälper du gruppen att fatta rätt beslut

Lavinskolan – Lär dig att minska riskerna.
Gratis

Del J: Så minskar ni riskerna i lavinterräng

Lavinskolan – Lär dig att röra dig säkert på fjället.
Gratis

Del K: Välj rätt lavinutrustning

Lavinskolan – Lär dig vad du ska tänka på när du ska shoppa.
Gratis

Del L: Packa alltid detta i ryggsäcken vid offpistskidåkning

Lavinskolan – Lär dig vad du måste ha på ryggen.
Gratis

Del M: Lavinolycka – så räddar ni rätt

Lavinskolan – Lär dig ett effektivt sätt att rädda.
Gratis

Del N: Mäta lutningen 1 – med kompass

Lavinskolan – Lär dig det bästa sättet att uppskatta lutningen.
Kräver medlemskap.

Del O: Mäta lutningen 2 – med stavar och stavklinometer

Lavinskolan – Lär dig att använda stavarna för att uppskatta lutningen.
Kräver medlemskap.

Del Q: Laviner når långt – så mäter du utloppslängden

Lavinskolan – Lär dig att uppskatta hur långt lavinen kan nå.
Kräver medlemskap.

Del R: Därför ska du köpa en modern lavinsändare

Lavinskolan – Lär dig varför den senaste elektroniken är bäst.
Kräver medlemskap.

Del S: Därför ska ni göra en turplan

Lavinskolan – Lär dig bästa sättet öka säkerheten.
Kräver medlemskap.

Del T: Checklista för er turplanläggning

Lavinskolan – Lär dig ett smidigt sätt att göra en turplan.
Kräver medlemskap.

Del U: Dubbel kamratcheck – kolla så att transceivern funkar

Lavinskolan – Lär dig ett effektivt sätt att kolla sök- och sändfunktion.
Kräver medlemskap.

Del V: Gräv rätt – rädda liv

Lavinskolan – Lär dig olika tekniker för att flytta mycket snö snabbt.
Kräver medlemskap.

Del W: Lär dig mer om olika lavinproblem

Lavinskolan – Lär dig mer om innehållet i lavinprognosen.
Kräver medlemskap.

Del P: Mäta lutningen 3 – med mobil och i dator

Lavinskolan – Lär dig att använda din hemelektronik för att uppskatta lutningen.
Kräver medlemskap.