ClosePlease login

Vår gradering av offpiståken är teknisk och tar inte hänsyn till höjd och längd. Ett offpiståk kan med andra ord inte bli svår bara för att det är långt eller att du skött träningen dåligt. Genom att väga samman vår gradering med längd och fallhöjd tror vi att du kan skapa dig en bild av hur krävande ett givet offpiståk är. Vi har graderat offpiståken utifrån vad ni förväntas möta under normalförhållanden. Så här har vi tänkt:


Lätt: Offpiståket är relativt flack och innehåller få eller inga lavinfarliga passager. Det finns få andra faror och det är lättnavigerat.

Medel: Offpiståket är mer tekniskt krävande. Den ställer krav på att kunna bedöma lavinfara och navigera.

Svår: För att kunna genomföra ett svårt offpiståk måste du ha erfarenhet i offpisten. Ett svårt offpiståk kan vara brant, svårnavigerat och exponerat. Dessutom ställer den krav på att kunna bedöma lavinfaran.