Färska laviner är ett tecken på lavinfara.

I förra delen av Lavinskolan lärde du dig att använda en Lavinprognos. I denna del kommer du att lära dig mer om olika tecken på lavinfara som du kan möta ute på fjället. Det är en viktig del av lavinkunskapen att se och tolka de signaler på lavinfara som snön och fjället ger dig. Basen i din värdering av faran är den lokala lavinprognosen. Men den täcker ett stort område. Skulle du stöta på något av tecknen nedan visar det med stor sannolikhet att lavinfaran är betydande eller stor. Och då är det dina observationer som gäller, inte vad som står i lavinprognosen.

1. Färska laviner
Färska naturligt utlösta laviner är en tydligt varningssignal på att det råder lavinfara. Har de dessutom gått på sluttningar på samma höjd och väderstreck som du befinner dig, ska du hålla dig undan från terräng där det kan gå laviner. Har en skidåkare utlöst en lavin betyder det att det krävs liten belastning för att utlösa en lavin. Det betyder i sin tur att även du kan göra det.

2. Woomljud
Världens läskigaste ljud är woom-ljudet. Det uppstår när ett svagt lager i snön under ett hårdare flak kollapsar och luften pressas ut. Det är en av de tydligaste varningssignalerna på lavinfara du kan få. Och du kommer att förstå ljudet första gången du är med om det. Woomljudet är plötsligt, tydligt och ibland känner du även i kroppen när det svaga lagret kollapsar.

3. Sprickor i snön
Sprickor i snön indikerar att du står på ett flak och att krafterna som håller det på plats håller på att ge upp. Om det bildas sprickor när du åker eller går på hudar, och att de snabbt skjuter iväg och blir långa, är det en tydlig indikation på instabila förhållanden.

4. Snabb temperaturförändring
Man ska alltid vara försiktig om man känner att det snabbt blir varmare eftersom det påverkas snöns hållfasthet negativt. När temperaturen stiger snabbt blir snön svagare, speciellt om det sker runt 0 grader. En tydlig signal på lavinfara är om du ser snöbollar som rullar ner för sluttningar med lössnö. Bollarna indikerar att snön blivit varm och därmed farlig. På våren gör värme och sol att snön gör att börjar smälta och tappa sin hållfasthet. Några centimeter soltinad skare är okej, men börjar det bli djupare ska du vara försiktig. Får den uppvärmda snön möjlighet att frysa ihop igen blir den säkrare.

Vatten är dåligt för snötäcket.

5. Mycket vatten i snön
När det regnar blir snön ofta tyngre och svagare. Regnet och den varmare temperaturen ökar belastningen på svaga lager (porösa kristaller med dåliga bindningar sinsemellan) och kan försvaga redan svaga lager. Och inte nog med det: regn kan även försvaga bindningarna mellan snökristallerna i alla lager.

6. Stora snöfall
Vid stora snöfall ökar risken för lössnölaviner, både naturligt utlösta och utlösta av människor. Dessutom ökar belastningen på svaga lager nere i det gamla snötäcket. Det är svårt att definiera hur stor en kritisk mängd snö är. Vid bra förhållanden (stabilt gammalt snötäcke, temperatur strax under noll och svag vind) kan det komma betydligt större snömängder än vid dåliga förhållanden (kall temperatur som övergår i varmare, snötäcke med svaga lager och stark vind) utan att faran ökar nämnvärt.

7. Vindtransporterad snö
Vinden kan transportera stora mängder snö och snabbt skapa farliga förhållanden i läområden. Detta eftersom den vindtransporterade snön lätt skapar farliga flak. Vid ogynnsamma förhållanden kan vinden skapa större snömängder i lä än det kan komma som nederbörd. Snön börjar röra på sig redan vid 4-5 m/sek. Därför är det viktigt att du har koll på den senaste tidens vindriktning, hur mycket det har blåst och om det fanns lös snö för vinden att transportera.

Vad ska jag göra?
Om du stöter på något av ovanstående tecken är lavinfaran ofta betydande eller stor. Befinner du dig i terräng som är tillräckligt brant för att en lavin ska kunna starta är risken för en olycka stor. Det enda rätta i det läget är att ta sig till terräng som är flackare än 30 grader och där det inte finns något brantare ovanför.

En välfungerande grupp har alltid en turplan och i den ingår en säker plan b. Genom att ha en turplan slipper ni att hamna i jobbiga diskussioner och istället fokusera på det ni vill ha: fin skidåkning under säkra förhållanden. Här lär ni er att göra en bra turplan.

Vidare till nästa del i Lavinskolan.

Om Snösäker
Snösäker arbetar med kunskap för att hitta bra och säker snö. Vi sprider kunskapen genom böcker, Homeparty och sajten Snösäker.se. Genom att vara medlem på Snösäker får du bland annat full tillgång till de digitala kurserna Toppturskolan och Lavinskolan, men också över 400 beskrivningar till toppturer i Skandinavien.

Del A: Så funkar olika typer av laviner

|

Lavinskolan – Lär dig mer om vad en lavin är och hur den uppstår.
Gratis

Del B: Kör flackare än 30 grader – undvik laviner

|

Lavinskolan – Lär dig mer om hur lutningen påverkar lavinfaran.
Gratis

Del C: Så påverkar vind och väderstreck lavinfaran

|

Lavinskolan – Lär dig mer om svaga lager och vindtransport.
Gratis

Del D: Därför ökar nederbörd lavinfaran

|

Lavinskolan – Lär dig mer om hur regn och snöfall påverkar lavinfaran.
Gratis

Del E: Terrängfällor förvärrar konsekvenserna av en lavin

|

Lavinskolan – Lär dig mer om formationer som kan ge svåra följder.
Gratis

Del F: Så läser du lavinprognosen

|

Lavinskolan – Lär dig att läsa lavinprognoser gjorda av proffsen
Gratis

Del G: 7 tydliga tecken på lavinfara

|

Lavinskolan – Lär dig att se tecken på lavinfara.
Gratis

Del H: Människan orsakar de flesta lavinolyckorna

|

Lavinskolan – Lär dig mer om den mänskliga faktorn och gruppdynamik.
Gratis

Del I: Så hjälper du gruppen att fatta rätt beslut

|

Lavinskolan – Lär dig att minska riskerna.
Gratis

Del J: Så minskar ni riskerna i lavinterräng

|

Lavinskolan – Lär dig att röra dig säkert på fjället.
Gratis

Del K: Välj rätt lavinutrustning

|

Lavinskolan – Lär dig vad du ska tänka på när du ska shoppa.
Gratis

Del L: Packa alltid detta i ryggsäcken vid offpistskidåkning

|

Lavinskolan – Lär dig vad du måste ha på ryggen.
Gratis

Del M: Lavinolycka – så räddar ni rätt

|

Lavinskolan – Lär dig ett effektivt sätt att rädda.
Gratis

Del N: Mäta lutningen 1 – med kompass

|

Lavinskolan – Lär dig det bästa sättet att uppskatta lutningen.
Kräver medlemskap.

Del O: Mäta lutningen 2 – med stavar och stavklinometer

|

Lavinskolan – Lär dig att använda stavarna för att uppskatta lutningen.
Kräver medlemskap.

Del Q: Laviner når långt – så mäter du utloppslängden

|

Lavinskolan – Lär dig att uppskatta hur långt lavinen kan nå.
Kräver medlemskap.

Del R: Därför ska du köpa en modern lavinsändare

|

Lavinskolan – Lär dig varför den senaste elektroniken är bäst.
Kräver medlemskap.

Del S: Därför ska ni göra en turplan

|

Lavinskolan – Lär dig bästa sättet öka säkerheten.
Kräver medlemskap.

Del T: Checklista för er turplanläggning

|

Lavinskolan – Lär dig ett smidigt sätt att göra en turplan.
Kräver medlemskap.

Del U: Dubbel kamratcheck – kolla så att transceivern funkar

|

Lavinskolan – Lär dig ett effektivt sätt att kolla sök- och sändfunktion.
Kräver medlemskap.

Del V: Gräv rätt – rädda liv

|

Lavinskolan – Lär dig olika tekniker för att flytta mycket snö snabbt.
Kräver medlemskap.

Del W: Lär dig mer om olika lavinproblem

|

Lavinskolan – Lär dig mer om innehållet i lavinprognosen.
Kräver medlemskap.

Del P: Mäta lutningen 3 – med mobil och i dator

|

Lavinskolan – Lär dig att använda din hemelektronik för att uppskatta lutningen.
Kräver medlemskap.