ClosePlease login
Lavinprognoser är gjorda av kunniga proffs.

Sedan några år tillbaka har Sverige, precis som många andra länder med berg, egna lavinprognoser. Det är ett verktyg som inte bara ger oss skidåkare en fingervisning om lavinfaran, utan prognoserna ger oss även möjlighet att lära oss mer om laviner och hur de uppstår.

Proffsen hjälper dig – gratis
Den största fördelen med prognoserna är att de är skrivna av kunniga proffs som varit ute och grävt. Nackdelen är att de täcker ganska stora områden – de är inte bara för ditt berg. Därför får du inte strunta i dina egna observationer, utan låta lavinprognosen vara en del i det underlag du använder för att fatta ditt beslut. Ser du tecken på lavinfara är det dina observationer som gäller, inte lavinprognosens. I del G av Lavinskolan, 7 tecken på lavinfara, kan du lära dig mer om detta.

Pedagogiskt upplagd
För att utländska besökare ska känna igen sig är lavinprognoserna utformade på ungefär samma sätt i alla länder. Lavinskalan man använder är synkad, man använder samma upplägg och symboler. Prognosen är pedagogiskt uppbyggd och man börjar med det viktigaste, det vill säga siffran på den femgradiga lavinskalan. Det följs av vilken höjd och vilket väderstreck som är mest utsatt, och följs i sin tur av en kortfattad beskrivning av det huvudsakliga problemet. Detta förtydligas med hjälp av olika symboler och en kompassymbol med utsatta väderstreck markerade. Dessa illustrationer gör att du kan få en uppfattning om aktuell lavinproblematik, även om du inte kan det lokala språket. Längre ner i prognosen hittar du en fördjupad beskrivning av lavinfaran och förväntad utveckling av lavinfaran de kommande dagarna.
I den del av Lavinskolan som kräver ett medlemskap på Snösäker lär du dig mer om lavinproblem och olika sorters laviner.

En turplan hjälper gruppen att fatta rätt beslut
Som varenda marknadsförare vet är det känslor och inte fakta som styr våra beslut. Detta är svårt att bryta, men genom att vara medvetna om våra svagheter och ha tydliga rutiner gör man det lättare. Gör ni en strukturerad turplan blir det lättare att fatta beslut baserade på fakta och inte på känslor. Dessutom hjälper planen gruppen att kommunicera kring risk på ett naturligt sätt. I en sådan plan är lavinprognosen basen.

I den del av Lavinskolan som kräver medlemskapet Lavin på Snösäker lär du dig ett smidigt sätt att göra en turplan.

Norska prognoser hittar du här.

Svenska prognoser hittar du här.

På sajten avalanches.org finns det länkar till de flesta andra nationella lavinprognoserna.

Page title
Om Snösäker

Snösäker arbetar med kunskap för att hitta bra och säker snö. Vi sprider kunskapen genom böcker, föreläsningar och sajten Snösäker.se. Genom att vara medlem på Snösäker får du bland annat full tillgång till alla artiklar på Toppturskolan, men också över flera hundra beskrivningar till toppturer i Skandinavien.


Fler artiklar om lavin


Så tränar ni lavinräddning

Toppturskolan
Gratis

Mäta lutningen 1 – med kompass

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Då ska du ha lavinsändaren i fickan

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Dubbel kamratcheck – kolla så att lavinsändaren funkar

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Så påverkar vind och väderstreck lavinfaran

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Kör flackare än 30 grader – undvik laviner

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

7 tydliga tecken på lavinfara

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Checklista för er turplanläggning

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Därför ökar nederbörd lavinfaran

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Terrängfällor förvärrar konsekvenserna av en lavin

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Så läser du lavinprognosen

Toppturskolan
Gratis

Så minskar ni riskerna i lavinterräng

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Lavinolycka – så räddar ni rätt

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Mäta lutningen 2 – med stavar och stavklinometer

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Laviner når långt – så mäter du utloppslängden

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Därför ska du köpa en modern lavinsändare

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Därför ska ni göra en turplan

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Gräv rätt – rädda liv

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Lär dig mer om olika lavinproblem

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Mäta lutningen 3 – med mobil och i dator

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus