Lavinprognoser är gjorda av kunniga proffs.

Sedan några år tillbaka har Sverige, precis som många andra länder med berg, egna lavinprognoser. Det är ett verktyg som inte bara ger oss skidåkare en fingervisning om lavinfaran, utan prognoserna ger oss även möjlighet att lära oss mer om laviner och hur de uppstår.

Proffsen hjälper dig – gratis
Den största fördelen med prognoserna är att de är skrivna av kunniga proffs som varit ute och grävt. Nackdelen är att de täcker ganska stora områden – de är inte bara för ditt berg. Därför får du inte strunta i dina egna observationer, utan låta lavinprognosen vara en del i det underlag du använder för att fatta ditt beslut. Ser du tecken på lavinfara är det dina observationer som gäller, inte lavinprognosens. I del G av Lavinskolan, 7 tecken på lavinfara, kan du lära dig mer om detta.

Pedagogiskt upplagd
För att utländska besökare ska känna igen sig är lavinprognoserna utformade på ungefär samma sätt i alla länder. Lavinskalan man använder är synkad, man använder samma upplägg och symboler. Prognosen är pedagogiskt uppbyggd och man börjar med det viktigaste, det vill säga siffran på den femgradiga lavinskalan. Det följs av vilken höjd och vilket väderstreck som är mest utsatt, och följs i sin tur av en kortfattad beskrivning av det huvudsakliga problemet. Detta förtydligas med hjälp av olika symboler och en kompassymbol med utsatta väderstreck markerade. Dessa illustrationer gör att du kan få en uppfattning om aktuell lavinproblematik, även om du inte kan det lokala språket. Längre ner i prognosen hittar du en fördjupad beskrivning av lavinfaran och förväntad utveckling av lavinfaran de kommande dagarna.
I den del av Lavinskolan som kräver ett medlemskap på Snösäker lär du dig mer om lavinproblem och olika sorters laviner.

En turplan hjälper gruppen att fatta rätt beslut
Som varenda marknadsförare vet är det känslor och inte fakta som styr våra beslut. Detta är svårt att bryta, men genom att vara medvetna om våra svagheter och ha tydliga rutiner gör man det lättare. Gör ni en strukturerad turplan blir det lättare att fatta beslut baserade på fakta och inte på känslor. Dessutom hjälper planen gruppen att kommunicera kring risk på ett naturligt sätt. I en sådan plan är lavinprognosen basen.

I den del av Lavinskolan som kräver medlemskapet Lavin på Snösäker lär du dig ett smidigt sätt att göra en turplan.

Norska prognoser hittar du här.

Svenska prognoser hittar du här.

På sajten avalanches.org finns det länkar till de flesta andra nationella lavinprognoserna.

 

Vidare till nästa del i Lavinskolan.

Om Snösäker
Snösäker arbetar med kunskap för att hitta bra och säker snö. Vi sprider kunskapen genom böcker, Homeparty och sajten Snösäker.se. Genom att vara medlem på Snösäker får du bland annat full tillgång till de digitala kurserna Toppturskolan och Lavinskolan, men också över 400 beskrivningar till toppturer i Skandinavien.

Del A: Så funkar olika typer av laviner

Lavinskolan – Lär dig mer om vad en lavin är och hur den uppstår.
Gratis

Del B: Kör flackare än 30 grader – undvik laviner

Lavinskolan – Lär dig mer om hur lutningen påverkar lavinfaran.
Kräver medlemskap

Del C: Så påverkar vind och väderstreck lavinfaran

Lavinskolan – Lär dig mer om svaga lager och vindtransport.
Kräver medlemskap

Del D: Därför ökar nederbörd lavinfaran

Lavinskolan – Lär dig mer om hur regn och snöfall påverkar lavinfaran.
Kräver medlemskap

Del E: Terrängfällor förvärrar konsekvenserna av en lavin

Lavinskolan – Lär dig mer om formationer som kan ge svåra följder.
Kräver medlemskap

Del F: Så läser du lavinprognosen

Lavinskolan – Lär dig att läsa lavinprognoser gjorda av proffsen
Gratis

Del G: 7 tydliga tecken på lavinfara

Lavinskolan – Lär dig att se tecken på lavinfara.
Kräver medlemskap

Del H: Människan orsakar de flesta lavinolyckorna

Lavinskolan – Lär dig mer om den mänskliga faktorn och gruppdynamik.
Gratis

Del I: Så hjälper du gruppen att fatta rätt beslut

Lavinskolan – Lär dig att minska riskerna.
Gratis

Del J: Så minskar ni riskerna i lavinterräng

Lavinskolan – Lär dig att röra dig säkert på fjället.
Kräver medlemskap

Del K: Välj rätt lavinutrustning

Lavinskolan – Lär dig vad du ska tänka på när du ska shoppa.
Kräver medlemskap

Del L: Packa alltid detta i ryggsäcken vid offpistskidåkning

Lavinskolan – Lär dig vad du måste ha på ryggen.
Gratis

Del M: Lavinolycka – så räddar ni rätt

Lavinskolan – Lär dig ett effektivt sätt att rädda.
Kräver medlemskap

Del O: Mäta lutningen 2 – med stavar och stavklinometer

Lavinskolan – Lär dig att använda stavarna för att uppskatta lutningen.
Kräver medlemskap.

Del Q: Laviner når långt – så mäter du utloppslängden

Lavinskolan – Lär dig att uppskatta hur långt lavinen kan nå.
Kräver medlemskap.

Del R: Därför ska du köpa en modern lavinsändare

Lavinskolan – Lär dig varför den senaste elektroniken är bäst.
Kräver medlemskap.

Del S: Därför ska ni göra en turplan

Lavinskolan – Lär dig bästa sättet öka säkerheten.
Kräver medlemskap.

Del T: Checklista för er turplanläggning

Lavinskolan – Lär dig ett smidigt sätt att göra en turplan.
Kräver medlemskap.

Del U: Dubbel kamratcheck – kolla så att lavinsändaren funkar

Lavinskolan – Lär dig ett effektivt sätt att kolla sök- och sändfunktion.
Kräver medlemskap.

Del V: Gräv rätt – rädda liv

Lavinskolan – Lär dig olika tekniker för att flytta mycket snö snabbt.
Kräver medlemskap.

Del W: Lär dig mer om olika lavinproblem

Lavinskolan – Lär dig mer om innehållet i lavinprognosen.
Kräver medlemskap.

Del P: Mäta lutningen 3 – med mobil och i dator

Lavinskolan – Lär dig att använda din hemelektronik för att uppskatta lutningen.
Kräver medlemskap.