ClosePlease login

För att lära dig mer om laviner måste du först förstå vad en lavin är. Man gör skillnad mellan lössnölaviner och flaklaviner. En lössnölavin börjar i en punkt i snöns översta lager och drar sedan med sig mer snö, både på bredden och djupet. Lössnölavinen kan bestå av både torr och våt snö. De torra är vanligast direkt efter ett snöfall, medan de våta trivs bäst på våren, då värme eller regn försämrar snöns hållfasthet.

Flaket behöver inte vara hårt
Det som är karaktäristiskt för en flaklavin är att ett stort flak lossnar och lämnar en tydlig brottkant efter sig. Kanten kan ligga långt ovanför åkaren och även sprida sig långt åt sidorna. Flaket består ofta av relativt mjuk snö. Flaklavinen är den lavintyp som dödar absolut flest skidåkare.

Vad krävs det för att en lavin ska kunna gå?
För att en lavin ska kunna uppstå måste följande faktorer uppfyllas:

 • Att det är tillräckligt brant, oftast minst 30 grader.
 • Ett svagt lager under ett flak, det vill säga starkare snö som ligger uppe på svagare. Se det svaga
  lagret som ett bananskal som flaket halkar på. Dessutom behövs det ofta även en glidyta med låg
  friktion (hårdare snö, klippa eller marken) som lavinen kan glida på. Ibland kan flaket glida
  direkt på underliggande snö, utan ett svagt lager.
 • Att det finns en kritisk balans mellan styrkan i det svaga lagret och den belastning som flaket
  utgör. Helt enkelt att bägaren är full och väntar på den berömda droppen.
 • Något som utlöser lavinen, exempelvis skidåkare eller naturliga faktorer som snö, regn eller
  temperaturförändringar.
Att hålla sig under 30 grader minskar risken för en lavinolycka.

Kolla efter kontraster
Om du gräver ner genom snön kommer du, oftast, att upptäcka att det finns olika lager i snötäcket. Det är alltså i övergången mellan fastare snö (flak) och svaga lager (lösare snö bestående av porösa kristaller med dåliga bindningar) som laviner uppstår. Blir kontrasterna i fasthet mellan de olika lagren för stora och det är tillräckligt brant är det potentiellt farliga förhållanden.

Det absolut viktigaste att ta med sig från denna första del av Lavinskolan är att det krävs ganska branta sluttningar (runt 30 grader) för att en lavin ska kunna starta. Den nedre gränsen för en svart pist går i de flesta länder vid 25 grader. Det gör att du kan åka skidor och ha roligt i terräng där det är i princip omöjligt för en lavin att starta. Misslyckas du att ha roligt i sluttningar som ligger på 25-30 grader svänger du för ofta eller har tråkiga skidor.

Page title
Om Snösäker

Snösäker arbetar med kunskap för att hitta bra och säker snö. Vi sprider kunskapen genom böcker, föreläsningar och sajten Snösäker.se. Genom att vara medlem på Snösäker får du bland annat full tillgång till alla artiklar på Toppturskolan, men också över flera hundra beskrivningar till toppturer i Skandinavien.


Fler artiklar om lavin


Så tränar ni lavinräddning

Toppturskolan
Gratis

Mäta lutningen 1 – med kompass

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Då ska du ha lavinsändaren i fickan

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Dubbel kamratcheck – kolla så att lavinsändaren funkar

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Så påverkar vind och väderstreck lavinfaran

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Kör flackare än 30 grader – undvik laviner

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

7 tydliga tecken på lavinfara

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Checklista för er turplanläggning

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Därför ökar nederbörd lavinfaran

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Terrängfällor förvärrar konsekvenserna av en lavin

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Så läser du lavinprognosen

Toppturskolan
Gratis

Så minskar ni riskerna i lavinterräng

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Lavinolycka – så räddar ni rätt

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Mäta lutningen 2 – med stavar och stavklinometer

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Laviner når långt – så mäter du utloppslängden

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Därför ska du köpa en modern lavinsändare

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Därför ska ni göra en turplan

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Gräv rätt – rädda liv

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Lär dig mer om olika lavinproblem

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus

Mäta lutningen 3 – med mobil och i dator

Toppturskolan

• För medlemmar Premium & PremiumPlus