För att lära dig mer om laviner måste du först förstå vad en lavin är. Man gör skillnad mellan lössnölaviner och flaklaviner. En lössnölavin börjar i en punkt i snöns översta lager och drar sedan med sig mer snö, både på bredden och djupet. Lössnölavinen kan bestå av både torr och våt snö. De torra är vanligast direkt efter ett snöfall, medan de våta trivs bäst på våren, då värme eller regn försämrar snöns hållfasthet.

Flaket behöver inte vara hårt
Det som är karaktäristiskt för en flaklavin är att ett stort flak lossnar och lämnar en tydlig brottkant efter sig. Kanten kan ligga långt ovanför åkaren och även sprida sig långt åt sidorna. Flaket består ofta av relativt mjuk snö. Flaklavinen är den lavintyp som dödar absolut flest skidåkare.

Vad krävs det för att en lavin ska kunna gå?
För att en lavin ska kunna uppstå måste följande faktorer uppfyllas:

 • Att det är tillräckligt brant, oftast minst 30 grader.
 • Ett svagt lager under ett flak, det vill säga starkare snö som ligger uppe på svagare. Se det svaga
  lagret som ett bananskal som flaket halkar på. Dessutom behövs det ofta även en glidyta med låg
  friktion (hårdare snö, klippa eller marken) som lavinen kan glida på. Ibland kan flaket glida
  direkt på underliggande snö, utan ett svagt lager.
 • Att det finns en kritisk balans mellan styrkan i det svaga lagret och den belastning som flaket
  utgör. Helt enkelt att bägaren är full och väntar på den berömda droppen.
 • Något som utlöser lavinen, exempelvis skidåkare eller naturliga faktorer som snö, regn eller
  temperaturförändringar.
Att hålla sig under 30 grader minskar risken för en lavinolycka.

Kolla efter kontraster
Om du gräver ner genom snön kommer du, oftast, att upptäcka att det finns olika lager i snötäcket. Det är alltså i övergången mellan fastare snö (flak) och svaga lager (lösare snö bestående av porösa kristaller med dåliga bindningar) som laviner uppstår. Blir kontrasterna i fasthet mellan de olika lagren för stora och det är tillräckligt brant är det potentiellt farliga förhållanden.

Det absolut viktigaste att ta med sig från denna första del av Lavinskolan är att det krävs ganska branta sluttningar (runt 30 grader) för att en lavin ska kunna starta. Den nedre gränsen för en svart pist går i de flesta länder vid 25 grader. Det gör att du kan åka skidor och ha roligt i terräng där det är i princip omöjligt för en lavin att starta. Misslyckas du att ha roligt i sluttningar som ligger på 25-30 grader svänger du för ofta eller har tråkiga skidor.

Vidare till nästa del i Lavinskolan

Om Snösäker
Snösäker arbetar med kunskap för att hitta bra och säker snö. Vi sprider kunskapen genom böcker, Homeparty och sajten Snösäker.se. Genom att vara medlem på Snösäker får du bland annat full tillgång till de digitala kurserna Toppturskolan och Lavinskolan, men också över 400 beskrivningar till toppturer i Skandinavien.

Del A: Så funkar olika typer av laviner

Lavinskolan – Lär dig mer om vad en lavin är och hur den uppstår.
Gratis

Del B: Kör flackare än 30 grader – undvik laviner

Lavinskolan – Lär dig mer om hur lutningen påverkar lavinfaran.
Kräver medlemskap

Del C: Så påverkar vind och väderstreck lavinfaran

Lavinskolan – Lär dig mer om svaga lager och vindtransport.
Kräver medlemskap

Del D: Därför ökar nederbörd lavinfaran

Lavinskolan – Lär dig mer om hur regn och snöfall påverkar lavinfaran.
Kräver medlemskap

Del E: Terrängfällor förvärrar konsekvenserna av en lavin

Lavinskolan – Lär dig mer om formationer som kan ge svåra följder.
Kräver medlemskap

Del F: Så läser du lavinprognosen

Lavinskolan – Lär dig att läsa lavinprognoser gjorda av proffsen
Gratis

Del G: 7 tydliga tecken på lavinfara

Lavinskolan – Lär dig att se tecken på lavinfara.
Kräver medlemskap

Del H: Människan orsakar de flesta lavinolyckorna

Lavinskolan – Lär dig mer om den mänskliga faktorn och gruppdynamik.
Gratis

Del I: Så hjälper du gruppen att fatta rätt beslut

Lavinskolan – Lär dig att minska riskerna.
Gratis

Del J: Så minskar ni riskerna i lavinterräng

Lavinskolan – Lär dig att röra dig säkert på fjället.
Kräver medlemskap

Del K: Välj rätt lavinutrustning

Lavinskolan – Lär dig vad du ska tänka på när du ska shoppa.
Kräver medlemskap

Del L: Packa alltid detta i ryggsäcken vid offpistskidåkning

Lavinskolan – Lär dig vad du måste ha på ryggen.
Gratis

Del M: Lavinolycka – så räddar ni rätt

Lavinskolan – Lär dig ett effektivt sätt att rädda.
Kräver medlemskap

Del O: Mäta lutningen 2 – med stavar och stavklinometer

Lavinskolan – Lär dig att använda stavarna för att uppskatta lutningen.
Kräver medlemskap.

Del Q: Laviner når långt – så mäter du utloppslängden

Lavinskolan – Lär dig att uppskatta hur långt lavinen kan nå.
Kräver medlemskap.

Del R: Därför ska du köpa en modern lavinsändare

Lavinskolan – Lär dig varför den senaste elektroniken är bäst.
Kräver medlemskap.

Del S: Därför ska ni göra en turplan

Lavinskolan – Lär dig bästa sättet öka säkerheten.
Kräver medlemskap.

Del T: Checklista för er turplanläggning

Lavinskolan – Lär dig ett smidigt sätt att göra en turplan.
Kräver medlemskap.

Del U: Dubbel kamratcheck – kolla så att lavinsändaren funkar

Lavinskolan – Lär dig ett effektivt sätt att kolla sök- och sändfunktion.
Kräver medlemskap.

Del V: Gräv rätt – rädda liv

Lavinskolan – Lär dig olika tekniker för att flytta mycket snö snabbt.
Kräver medlemskap.

Del W: Lär dig mer om olika lavinproblem

Lavinskolan – Lär dig mer om innehållet i lavinprognosen.
Kräver medlemskap.

Del P: Mäta lutningen 3 – med mobil och i dator

Lavinskolan – Lär dig att använda din hemelektronik för att uppskatta lutningen.
Kräver medlemskap.