ClosePlease login
dfg
Vangsens snygga dubbeltopp syns från stora delar av Jostedalen.

Det nordvända Vangsen bjuder på många höjdmeter och lång säsong. Här går det att åka skidor mellan senhöst och sommar. Snörika vintrar kan du åka skidor hela vägen ner till dalen och på så sätt få 1500 meter fallhöjd. Men oftast börjar och slutar äventyret vid Myri, som ligger en bit upp på berget.

Höjd: 1757 möh

Svårighetsgrad: Medel

Lutning: Det finns passager som är brantare än 30 grader.

Längd: 6,5 kilometer från Myri.

Väderstreck: Nord

Fallhöjd: 1250 höjdmeter från Myri

Tidsåtgång upp: 4-5 timmar

Glaciär: En liten vid toppen, men den går att gå runt.

Utgångspunkt: Parkeringen Myri, som ligger längs bomvägen upp mot Vanndalen. Kör av väg 604 vid skylt mot Espe, ungefär 2 kilometer norr om kyrkan i Jostedal. Hit är det cirka 25 kilometer från Gaupne.

Observera att de flesta av våra gpx:er är ritade i efterhand. Därför är de inte helt exakta. Läs mer om det här.

Startpunkt GPS (WGS 84 decimal): 61.598166, 7.32009

Upp
1. Från Myri forsätter du längs den vinterstängda vägen upp genom Vanndalen. Den slingrar sig ganska mycket och på många ställen kan du gena mellan alla kurvor.
2. Kryssa bäcken väster om Vanndalsvatnet.
3. Fortsätt upp för ryggformationen som ligger rakt söder om sjön. Vid 1250-1300 går du österut och in i en norostvänd gryta.
4.  Följ grytan åt sydväst innan ni vid 1450 möh går mot sydost. Krångla förbi några klippor vid 1500 möh, innan det flackar ut igen. Nu ser ni toppen tydligt.
5. Fortsätt åt sydost, så att ni får toppen på höger sida. Vid 1600 möh går ni söderut och slutligen västerut, upp mot toppen.

Ner
Samma väg ner som upp.

Faror
Även om stora delar av åket är flackare än 30 grader rör ni er i utloppsområden på många ställen. Därför kräver denna tur stabila förhållanden.

Karta
Turkart Breheimen 1:50 000

Mer om Jostedalen

Alla topptursområden


Fler toppturer i Jostedalen


 

Asbjörnosi, från norr

Jostedalen
Medel
1400 höjdmeter
Nord och öst
Premium

Asbjörnosi, från öst

Jostedalen
Medel
1200 höjdmeter
Öst
Premium

Buskredsnosi

Jostedalen
Medel
950 höjdmeter
Syd
Premium

Fivelnosi

Jostedalen
Medel
900 höjdmeter
Nord
Gratis

Geisdalshalsane

Jostedalen
Lätt
760 höjdmeter
Sydost
Premium

Geisdalsnosi

Jostedalen
Medel
1000 höjdmeter
Väst
Premium

Geitanosi

Jostedalen
Medel
770 höjdmeter
Nordväst
Premium

Gråmerri

Jostedalen
Lätt
650 höjdmeter
Nordost
Gratis

Gröndalseggi

Jostedalen
Lätt
1000 höjdmeter
Nordost
Gratis

Hesten, från syd

Jostedalen
Svår
1200 höjdmeter
Syd och ost
Premium

Hesten, ned via ostryggen

Jostedalen
Svår
1200 höjdmeter
Syd och ost
Premium

Hytta på Mannen

Jostedalen
Medel
1000 höjdmeter
Nord
Premium

Kattöyra

Jostedalen
Lätt
900 höjdmeter
Väst
Gratis

Kollen

Jostedalen
Lätt
630 höjdmeter
Nord
Premium

Molden

Jostedalen
Lätt
625 höjdmeter
Väst
Gratis

Myrhyrna

Jostedalen
Medel
945 höjdmeter
Öst och syd
Premium

Tverranibba

Jostedalen
Medel
1220 höjdmeter
Nordost
Premium

Vangsen

Jostedalen
Medel
1250 höjdmeter
Nord
Gratis

Vangsen direkt

Jostedalen
Svår
1250 höjdmeter
Norr
Premium

Vangsen, ner åt nordväst

Jostedalen
Svår
1250 höjdmeter
Nordväst
Premium