ClosePlease login
Svårighetsgrad
Lätt: lätt åktekniskt, lätta vägval, få objektiva faror.
Medel: svårare åktekniskt, ställer större krav på lavin- och orienteringskunskap.
Svår: brant, svåra vägval, komplex terräng, risk för långa fall.
Lutning
Om det finns områden brantare än 30 grader

Längd
I kilometer. Eventuellt med kommentar om det är en lång anmarsch på platten. Det gör att vi måste mäta åken, med det är lätt med alla digitala karttjänster.

Fallhöjd
Från start till topp mätt i höjdmeter.

Tidsåtgång
Baseras på ovanstående, utifrån ekvationen: 100 höjdmeter på 10 min + 5 kilometer i timmen. 600 höjdmeter på 2,5 kilometer = 60+30=90 min.

Glaciär
Isyxa eller stegjärn