Småtindan

Lofoten
Medel
630 höjdmeter
Sydöst
Gratis