Lägertoppen

Evighetsfjorden
Medel
 600 höjdmeter
 Syd
Premium

Frippes topp

Evighetsfjorden
Medel
 679 höjdmeter
 Väst och syd
Premium