Kaisepakte

Abisko/Björkliden/Riksgränsen
Lätt
840 höjdmeter
Ost
e-förare

Njulla, ner åt sydöst

Abisko/Björkliden/Riksgränsen
Lätt
250 höjdmeter upp, 750 höjdmeter ner
 Nordost
e-förare

Gohpascorru

Abisko/Björkliden/Riksgränsen
Lätt
400 höjdmeter upp, 900 höjdmeter ner
Ost
e-förare

Vuoiddasriida

Abisko/Björkliden/Riksgränsen
Medel
1050 höjdmeter
Öst
e-förare

Tjåmuhas

Abisko/Björkliden/Riksgränsen
Medel
1050 höjdmeter
Nordost
e-förare

Slåttatjåkka

Abisko/Björkliden/Riksgränsen
Lätt
270 höjdmeter upp, 800 höjdmeter ner
Ost
e-förare

Njulla

Abisko/Björkliden/Riksgränsen
Lätt
250 höjdmeter upp, 750 höjdmeter ner
 Nordost
e-förare

Loktachohkka

Abisko/Björkliden/Riksgränsen
Medel
960 höjdmeter
 Nord
e-förare

1 2