Åsfjellet

Jölster
Medel
720 höjdmeter
 Öst
Premium