ClosePlease login

Vår gradering av toppturerna är teknisk och tar inte hänsyn till höjd och längd. En topptur kan med andra ord inte bli svår bara för att den är lång eller att du skött träningen dåligt. Genom att väga samman vår gradering med längd och fallhöjd tror vi att du kan skapa dig en bild av hur krävande en given topptur är. Vi har graderat turerna utifrån vad ni förväntas möta under normalförhållanden. Så här har vi tänkt:


Toppturande i Norge.
Vi har bedömt toppturerna efter faktorer som branthet, navigation och lavinutsatthet.

Lätt: Turen är relativt flack och innehåller få eller inga lavinfarliga passager. Det finns få andra faror och det är lättnavigerat.

Medel: Toppturen är mer tekniskt krävande. Den ställer krav på att kunna bedöma lavinfara och navigera. En medelsvår tur kan innehålla lättare glaciär.

Svår: För att kunna genomföra en svår tur måste du ha stor erfarenhet av att gå på topptur. En svår topptur kan innehålla komplexa glaciärer, vara brant, svårnavigerad och exponerad. Dessutom ställer den krav på att kunna bedöma lavinfaran.