ClosePlease login

Att bedöma hur lång tid en topptur tar är svårt. Många parametrar spelar in: snöförhållanden, er kondition, storlek på gruppen, om turen innehåller mycket skidåkning på platten, om ni behöver ta av och på skidorna mycket och så vidare. Vi har i våra turbeskrivningar använt oss av ekvationen 500 höjdmeter i timmen och 5 kilometer i timmen.


I flack terräng, som här, räknar vi med 5 kilometer i timmen.
I flack terräng, som här, räknar vi med 5 kilometer i timmen.

Tänk dig att ni ska göra en topp som är 500 höjdmeter och 5 kilometer på platten. Då bör ni göra bestigningen på 2 timmar. Se vår tidsangivelse som en fingervisning, inget annat. I våra beskrivningar har vi inte tagit med tidsåtgång för raster eller åket utför.