ClosePlease login

Glaciärer är vackra, erbjuder ofta bra skidåkning, men kan vara farliga, svåra att överblicka och luriga att åka skidor på. Ofta erbjuder de skidåkaren den enda framkomliga vägen i ett brant och alpint landskap. Så förr eller senare kommer du att stöta på någon av dessa blåskimrande skönheter.


Glaciärer är vackra men komplexa naturelement. Det gäller att ha rätt kunskap för att åka skidor på glaciärer.
Glaciärer är vackra men komplexa. Det gäller att ha rätt kunskap för att åka skidor på glaciärer.

För att en glaciär ska kunna bildas krävs att snö samlats på en plats under många år utan att hinna smälta under somrarna. När processen upprepats under många år bildas till slut is och när den är tillräckligt tjock och tung börjar den långsamt röra sig ner mot dalen. Det är i denna process som sprickor uppstår.

Vad som är bra för skidåkaren
En av förutsättningarna för att en glaciär ska bildas är att det faller mycket snö på platsen. Glaciärer är därför riktiga snösamlare och det skyddande läget mellan brantare berg gör ofta att snön är bra. Dessutom erbjuder glaciärer ofta en lång säsong, även om snöbroarna som täcker sprickorna kan vara luriga i början och slutet av säsongen. Eftersom underlaget alltid är kallt får man en jämnare temperatur i snötäcket på en glaciär. Därmed är svaga lager i snötäcket mera ovanliga på glaciärer.


dfhfh
Det gäller att veta var en glaciär är säker – då blir skidåkningen säker, rolig och vacker.

Vad som är dåligt för skidåkaren
Den största risken på en glaciär är ofta sprickfall, men skidåkare kan även drabbas av kollapsande seracer.  Det är torn av is som bildas i en glaciärs brantare delar. När de rasar kan de starta laviner, men också träffa dig direkt. Tyvärr är det svårt att bedöma när en serac ska kollapsa. Därför är du alltid utsatt för risk när du rör dig nedanför en.

Så bildas snöbroar
Snöbroar bildas av snö som faller eller blåser ner i glaciärsprickorna. Ibland blir de tjocka och starka, andra gånger bildas bara ett tunt tak. Många broar smälter under sommaren. Det gör att de måste nybildas på hösten, vilket i sin tur ofta gör broarna svaga tidigt och sent på säsongen.

Därför skriver vi så lite om glaciärer
I våra turbeskrivningar konstaterar vi bara om det finns glaciär eller inte. Vi beskriver inte var eventuella sprickor går eller vilken utrustning som krävs. Skälen är främst två: glaciärer är komplexa i ständig rörelse. Innan ni ger er ut på en glaciär måste ni förstå hur de fungerar och hur ni genomför en sprickräddning.
Det bästa sättet att lära sig om glaciärer är att gå en kurs. Både Svenska Turistföreningen och den norska (DNT) arrangerar glaciärkurser. Även många av de svenska bergsguiderna har glaciärkurser på sina program.