1402, mot väst

Hemavan
Lätt
240 höjdmeter upp (från toppen av Kungsliften), 940 ner.
Sydost
e-förare