Lönahorgi

Myrkdalen
Medel
1300 höjdmeter
Öst och sydöst
Premium

Eggjane

Myrkdalen
Medel
840 höjdmeter
Nordost
Premium

Brekkenipa

Myrkdalen
Medel
850 höjdmeter
Syd och öst
Premium