Blåfjellet

Sjunkhatten
Lätt
485 höjdmeter
 Sydöst
Premium

Blåfjellet

Sunnmöre Öst
Lätt
400 höjdmeter upp, 1400 höjdmeter ner
Öst
e-förare

Blåfjellet

Sunnmöre Öst
Lätt
400 höjdmeter upp, 1400 höjdmeter ner
Öst
Gratis